• - SAINT SEIYA -

   

   

   - SERIE TELEVISEE -

   

   Saint Seiya (1986)

  Saint Seiya Hadès

  Saint Seiya - The Lost Canvas

  Saint Seiya Omega

  Saint Seiya - Soul of Gold

   

   

             - FILMS -             

   

   Saint Seiya