• DRAGON BALL Z KAI

   

   

  DRAGON BALL KAI

   

  (toutes les vignettes : numérotation) 

  ARC Saiyans - Episodes 001 au 016  

  ARC Namek - Episodes 017 au 030 

  ARC Freeza - Episodes 031 au 054 

  ARC Cyborgs  - Episodes 055 au 067 

  ARC Cell - Episodes 068 au 098 

  ARC Buu - Episodes 099 au 134

  ARC Majin Buu - Episodes 135 au 159